Секция Download

Преди да стартирате LiveDNS за Линукс е необходимо да се убедите, че Вашата Линкус дистрибуция има инсталиран GNU bash, version 3 на горе. Скрипта е тестван на: Ubuntu, Debian и SUSE Linux.
LiveDNS е bash скрипт, но копилиран до машинен код за по-голямо удобство. Нужно е да го поставите в произволна директория, в която потрябителя, който ще стартира скрипта е нужно да има права за четене и записване. След като стартирате скрипта е нужно да въведете еднократно необходимите параметри. Скрипта следи на всеки кръгъл час за евентуална промяна на Вашия публичен адрес и при нужда променя ip адреса на регистрираното име в зоната livedns.link.

Можете да изтеглите скрипт от тук

За онези, кoито искат да използват услугата под Windows, могат да разгледат инструкцията за инсталиране